THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án

Hue Delights@Vincom B

Vị trí

B3-19A Vincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh